Standee là một trong những công cụ quảng cáo và truyền thông được sử dụng phổ biến trong các chương trình giới thiệu sản phẩm.

sản xuất quầy kệ trưng bày

Ngày nay, việc trưng bày các sản phẩm thực phẩm ngày càng được chú trọng về mặt vệ sinh và an toàn thực phẩm, quầy trưng bày ngày càng được ưu chuộng